دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 78، بهمن 1397، صفحه 1-350 
تدوین مدل حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

صفحه 283-318

10.22099/jaa.2018.27523.1650

میثم نوشادی؛ ولی خدادادی؛ سید علی واعظ؛ علی حسین حسین زاده