اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی

مجله دارای منشور اخلاقی زیر می باشد:

cope : این نشریه از منشور اخلاقی (cope)استفاده می نماید.این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

رعایت انصاف

اصل اخلاقی مجله پیشرفت های حسابداری ، رعایت انصاف نسبت به مراحل دریافت داوری و پذیرش مقاله است.سیاست مجله آن است که مقاله های ارسالی به مجله توسط مدیر داخلی مجله  مورد ارزیابی و بعد از فرمت شدن مطابق مجله به هیات تحریریه با کدگذاری بدون نام ارجاع می گردد.بنابراین اعضای هیات تحریریه به هنگام تصمیم گیری در خصوص داوری مقاله نسبت به محتوای مقاله تصمیم گیری می نمایند .مقاله هایی که جهت داوری انتخاب می گردند دست کم به سه داور ارسال شده و تعیین داوران بر حسب تخصص و شایستگی علمی و اخلاقی تعیین می گردد. در نهایت تصمیم گیری در خصوص پذیرش و عدم پذیرش مقاله بر حسب نظرات و پیشنهادهای داوران انجام می گیرد.در مواردی که بین نظرات و پیشنهادهای داوران اختلاف زیادی وجود دارد مقاله ممکن است به داور چهارم ارسال گردد. هدف نهائی مجله این است که زحمات ارزشمند نویسندگان محفوظ گردد.در ضمن باید از قوانین کپی رایت حمایت کرده و به هیچ عنوان سرقا ادبی نداشته باشد.از سامانه جهت استفاده از سرقت ادبی مقالات استفاده می شود.

شایستگی

هدف مجله پیشرفتهای حسابداری رعایت اصل شایستگی در انتشار مقاله های حسابداری است. بنابراین مقاله هایی انتخاب می شوند که نسبت به انجام کارهای پژوهشی اصیل ،با کیفیت بالا در زمینه های حسابداری مدیریت،حسابداری مالی ،حسابداری دولتی و دیگر مطالب حسابداری اقدام نموده اند  و در همین راستا نوآوری،بدیع بودن موضوع تحقیق و روش های تحقیق پیشرفته،و حل معضلات حسابداری کشور توجه خاصی مبذول می شود.مجله خود را متعهد می داند هر چه سریعتر داوری ها را به نویسندگان ابلاغ نماید. همچنین ضمن رعایت دقت از نویسندگان محترم تقاضای پرنمودن فرم اخلاقی و تعهد نامه می نمایدکه حاوی مطالب زیر می باشد.

اصالت

1-مقاله نتیجه کاوش ها و پژوهش های علمی نویسندگان می باشد.

2-مقاله باید اصیل جدید و غیر تکراری و دارای ایده جدید باشد.

3-در مقاله از روش علمی مدون استفاده شده باشد.

4-از منابع معتبر و اصیل طبق اصول و استاندارد و منبع نویسی مجله ارجاع داده شده باشد.

5-مقاله به طور همزمان به جای دیگری ارسال نشده و با اعلام نتیجه نهایی مجله به جای دیگر ارسال نشود.

6- مقاله قبلا در جای دیگری منتشر یا پذیرش نشده باشد.

رعایت موارد علمی

1- نویسندگان باید نام و اطلاعات و مشخصات خود را فقط در فایل جداگانه قید نمایند و از هر گونه درج نام و مشخصات خود در سایر صفحات خودداری نمایند تا توسط داوران شناخته نگردند.

2-نویسندگان باید دقت نمایند نام کلیه آنها هنگام ارسال به مجله جهت بررسی درج شده باشد و تعهد نمایند که به هیچ وجه بعد از ارسال مقاله نام هیچ نویسنده دیگری را اضافه و کم ننمایند.

3-مقاله باید دارای نویسنده مسئول باشد. کلیه مسئولیت های ناشی از سرقت های علمی ،کپی برداری و استفاده از داده ها و کارهای دیگران دقت در انعکاس اعداد و ارقام و اطلاعات مندرج در مقاله ها و ارجاع ها در مرحله اول به عهده نویسنده مسئول می باشد،اما کلیه نویسندگان مسئولیت در این زمینه را خواهند داشت.

4-حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای مجله پیشرفتهای حسابداری محفوظ می باشد.

 

کرامت انسانی

نویسندگان باید در حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق افراد در آزمون های خود مطالعات میدانی و تحقیقات آزمایشگاهی و پرسشنامه ای و...نهایت مراقبت را بعمل آورند و اصول اخلاقی پژوهش را در این زمینه رعایت نمایند.