داوران

به منظور تکمیل اطلاعات داوری این نشریه در پایگاه پابلونز- وب آف ساینس این رایانامه به ویژه متن گواهی داوری به  زبان انگلیسی را به آدرس   reviews@webofscience.com بازارسال نمایید. چنانچه تجربه خوبی از همکاری با  مجله پیشرفتهای حسابداری و حسابرسی دارید، لطفاً ما را در پایگاه پابلونز تأیید و تصدیق بفرمایید.راهنمای ثبت نام پابلونhttps://jte.sru.ac.ir/page_18.html

 

نام

نام خانوادگی

   

مهرداد

ابراهیمی

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز  

فهیمه 

ابراهیمی

استادیار دانشگاه جهرم  

مهدی

ابراهیمی میمند

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز  

غلامحسین

اسدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  

حسین

اعتمادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس  

امیر

افسر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  

عباس

افلاطونی

https://publons.com/researcher/4857671/abbas-aflatooni

 

حسین

انصاری

 

 

محمد

انواری رستمی

استاد دانشگاه تربیت مدرس  

ناصر

ایزدی نیا

استاد حسابداری دانشگاه اصفهان

 

محمد

ایمانی برندق

دانشیار دانشگاه زنجان

 

محمد علی

آقائی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

جعفر

بابا جانی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

یونس

بادآورنهندی

دانشیار دانشگاه تبریز

 

رافیک

باغومیان

دانشیاردانشگاه شهید بهشتی  

محمد علی

باقر پور ولاشانی

دانشیار دانشگاه فردوسی  

مهدی

باقرزاده

   

احمد

بدری

استاد دانشگاه شهید بهشتی  

رسول

برادران حسن زاده

دانشیار آزاد تبریز  

الهه

برزگر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  

جمال

برزگر خانقاه

دانشیار دانشگاه یزد  

عبدالرسول

برهان حقیقی

استادآمار دانشگاه شیراز  

موسی

بزرگ اصل

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  

نازنین

بشیری منش

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بهمن 

بنی مهد

استادیار البرز

 
احمد بنابی قدیم

استادیار حسابداری دانشگاه چمران اهواز

 

مهدی

بهار مقدم

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

عسکر

پاکمرام

دانشیار واحد بناب  

امید

پور حیدری

https://publons.com/researcher/2074023/omid-pourheidar

 

زهرا

پور زمانی

دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی  

پرویز

پیری

دانشیار دانشگاه ارومیه  

صالحی

تابنده

استادیار دانشگاه با هنر کرمان  

ارش 

تحریری

استادیار دانشگاه تهران  

رضا

تقی زاده

استادیار دانشگاه یزد  

غلام حسن

تقی نتاج ملکشاه

دانشیار دانشگاه امام حسین  

محسن

تنانی

استادیار دانشگاه خوارزمی  

رضا

تهرانی

استاد دانشگاه تهران  

 امیرحسین

ثائبی قلندری

استادیار دانشگاه با هنر کرمان
 
 

علی

ثقفی

استاد دانشگاه علامه
 

رضا

جامعی

دانشیار حسابداری زاهدان

 

آزیتا

جهانشاد

دانشیار مرکز تحقیقات تهران مرکزی

 

زهره           

حاجیها

دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد

 

رضوان

حجازی

استاد دانشگاه الزهرا

 

یحیی

حساس یگانه

استاد دانشگاه علامه طباطبایی  

سیدعلی

حسینی

دانشیار دانشگاه الزهرا  

سمیه

حسینی نیا

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

رضا

حصار زاده

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

محمد

حلاج

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

نرگس 

حمیدیان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTT-0969-2023  

فرزانه

حیدر پور

عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی  

عبدالله

خانی

دانشیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

 

بهروز

خدارحمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس  

ولی

خدا دادی

دانشیار،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران.

 

احمد

خدامی پور

 

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://publons.com/researcher/4430237/ahmad-khodamipour

 

شکرالله

خواجوی

استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

عباس علی

دریایی 

دانشیار حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

محسن

دستگیر

استاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (بازنشسته در سال ۱۳۸۹). اکنون سرپرست دوره دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

زهرا

دیانتی

https://publons.com/researcher/4646031/zahra-dianati

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

رضا

راعی

استاد دانشگاه تهران

 

مسعود

ربیعه

دانشیار دانشگاه قم

 

حسین

رجب دری

استادیار دانشگاه فسا

 

احمد

رجبی

استادیار علمی کاربردی شیراز

 

علی

رحمانی

 

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani

استاد دانشگاه الزهرا

 

حلیمه

رحمانی

استادیار 

 

نظام الدین

رحیمیان

استادیار، حسابداری، گروه حسابرسی، مؤسسه آموزش عالی خاتم، تهران، ایران

 

جواد  

رضازاده

https://publons.com/researcher/4319221/javad-rezazadeh

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

عباس

رضا لوئی

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

مهدی

رضایی

استادیار دانشگاه خلیج فارس

 

جواد

رضازاده

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

افسانه

رفیعی

دانش آموخته دانشگاه تهران  

رامین

زراعت گری

استادیار دانشگاه زاهدان  

حسن

زلقی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا- همدان - گروه حسابداری -دانشیار

 

مهدی

زینالی

استادیار دانشگاه تبریز  

محمدجواد

ساعی

دانشیار دانشگاه فردوسی  

سحر

سپاسی

دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

محمد حسین

ستایش

https://publons.com/researcher/1822092/mohammad-hossein-setayesh

استاد دانشگاه شیراز

 

سیدحسین

سجادی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

غلامرضا

سلیمانی امیری

دانشیار دانشگاه الزهرا

 

امیر

سروستانی

استادیار فنی و حرفه ای   

محمد

سیرانی

استادیار  

احمد

شکر الهی

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

کاظم

شمس الدینی

استادیار دانشگاه کرمان  

مهدی

صابری

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

محمد

صادق زاده مهارلویی

استادیار دانشگاه شیراز  
اله کرم

صالحی

استادیار دانشگاه اهواز  

مهدی

صالحی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد  

تابنده

صالحی 

استادیار دانشگاه باهنر کرمان  

محمد حسین 

صفرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

زهره

عارف منش

استادیار دانشگاه یزد  

ابراهیم 

عباسی

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim

دانشیار دانشگاه الزهرا

 

محمدرضا

عباس زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی

 

مصطفی 

عبدی

https://publons.com/researcher/2020988/mostafa-abd

دانشیار دانشگاه قزوین

 

مصطفی

عبدلی

دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

 

مهدی

عرب صالحی

دانشیار دانشگاه اصفهان  

محمد

عرب مازار یزدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

کاظم

عسکری فر

دانشیار دانشگاه شیراز  

مسلم

علی محمدلو

استاد دانشگاه شیراز  

سیدمحمد

علوی

   

سعید

علی احمدی

استادیار دانشگاه آزاد اصفهان  

محمد جواد

غفاری

دانش آموخته دانشگاه شیراز  

رضا

غلامی

استادیار دانشگاه رفسنجان  

علی

غیوری مقدم

استادیار دانشگاه خلیج فارس  

حسین

فخاری

دانشیار دانشگاه مازندران

 

محمد اسمایل

فدایی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  

امید

فرجی

 

https://publons.com/researcher/4128634/omid-faraji

دانشیار دانشگاه فارابی

 

محمدحسین

فرج زاده دهکردی

استادیار دانشگاه خوارزمی  

داریوش

 

فروغی

https://publons.com/researcher/4908242/daruosh-foroghi

استاد دانشگاه اصفهان

 

علی

فعال قیومی

استادیار دانشگاه تهران

 

محمدحسین

قائمی

استاد گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

 

محمدحسین

قدیریان آرانی

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز  

بهزاد

کاردان

استادیار دانشگاه فردوسی شهد  

محمد

کاشانی پور

دانشیار دانشگاه تهران  

مصطفی

کاظم نژاد

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز  

یحیی

کامیابی

دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران

 

غلامرضا

کردستانی

https://publons.com/researcher/4629189/gholamreza-kordestani

استاد دانشگاه قزوین

 

احسان

کرمانی

دکترای دانشگاه شیراز

 

بهنام

کرمشاهی

استادیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان  

غلامرضا

کرمی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

محسن

کریمی

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز  

منصور

گرکز

دانشیار علی آباد کتول  

محمد

کیامهر

دکترای دانشگاه شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی  

حمیدرضا

گنجی

https://publons.com/researcher/3741427/hamidreza-ganji

استادیار دانشگاه الزهرا

 

محمود

لاری دشت بیاض

دانشیار دانشگاه فردوسی

 

زهرا

لشکری

دانشیار تهران مرکزی

 

غلامرضا

محفوظی

استادیار دانشگاه گیلان

 

فخرالدین

محمدرضایی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

محمد

محمدیان

دکترای حسابداری دانشگاه شیراز

 

حمید

محمود آبادی

استادیار دانشگاه شیراز  

مهرداد

مدهوشی

استاد دانشگاه مازندران  

مهدی

مرادزاده فرد

دانشیار دانشگاه کرج  

جواد

مرادی

دانشگاه شیراز  

محمد

مرادی

دانشیار دانشگاه تهران  

مهدی

مرادی

استاد دانشگاه فردوسی  

محمد

مرفوع

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی    

شهناز

مشایخ

https://publons.com/researcher/3808568/shahnaz-mashayek

دانشیار دانشگاه الزهرا

 

بیتا

مشایخی

https://publons.com/researcher/1841848/bita-mashayekhi

دانشیار دانشگاه تهران

 

مهدی

مشکی میاوقی

دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

 

آرزو

مصلی نژاد

استادیار دانشگاه جهرم  

مهناز

ملا نظری

https://publons.com/researcher/2904138/mahnaz-molanaza

دانشیار دانشگاه الزهرا

 
علیرضا ممتازیان

دانش آموخته دانشگاه تهران

 

اسفندیار

ملکیان کله بستی

استاد دانشگاه مازندران  

وحید

منتی

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

غلامرضا

منصورفر

دانشیار دانشگاه ارومیه  

محمود

موسوی شیری

دانشیار دانشگاه پیام نور  

کیهان

مهام

استادیار دانشگاه آزاد قزوین  

زینب

مهتری 

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز  

غلامحسین

مهدوی

استاد گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

 

ساسان 

مهرانی

 

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4605592/sasan-mehran

ا

کاوه

مهرانی دانشیار دانشگاه تهران  

محمد رضا 

مهربان پور

استادیار حسابداری گروه حسابداری دانشگاه تهران، پردیس فارابی

 

محمود

موسوی شیری

دانشیار دانشگاه مشهد  

روح الله

موسوی نژاد

دکترای دانشگاه شیراز  

هوشنگ

نادریان

سازمان حسابرسی  

احمد

ناصری

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  

مهدی

ناظمی اردکانی

استادیار دانشگاه یزد  

امین

 

ناظمی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822984/amin-nazem

 

فرزانه

نصیر زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  

محمد

نمازی

https://publons.com/researcher/1422613/mohammad-namazi

استاد دانشگاه شیراز

 

نوید رضا

نمازی

استادیار دانشگاه شیراز  

ابراهیم

نوروز بیگی

دانش آموخته علامه طباطبایی  

ایرج

نوروش

استاد دانشگاه تهران  

میثم

نوشادی

استادیار دانشگاه چمران  

محمدرضا

نیکبخت

https://publons.com/researcher/3594395/mohammadreza-nikbakht

دانشیار دانشگاه تهران

 

سیدعلی

واعظ

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز  

محمدحسین

ودیعی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مشهد  

حمیدرضا

وکیلی فرد

دانشیار مرکز تحقیقات تهران  

سید عباس

هاشمی

دانشیار دانشگاه اصفهان  

محمود

یحیی زاده فرد

استاد مدیریت مازندران