راهنمای نویسندگان

.مقاله نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد

مقاله دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد.مقاله در همانند جو تطبیق داده شود که تکراری نباشد و نامه تاییدیه در یک فایل جداگانه ارسال گردد.در مقاله باید روش تحقیق علمی مدون رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل طبق استاندارد استفاده گردد.مقالات باید از نوع پژوهشی، تحلیلی و نقد اصیل باشد، بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این مجله نمی‌باشد. در سامانه پیشرفتهای حسابداری ثبت نام نمایید.همچنین پرسشنامه، خروجی آماری و داده های تحقیق ضمیمه گردد. درضمن  هر مرحله از اصلاحات فایلها در سامانه نباید حذف گردند زیرا بایگانی مقاله می باشند.
 

مسئولیت نویسنده 

حق طبع و نشر: مقالات ارائه شده به این مجله باید قبلا منتشر نشده و و به مجلات دیگری ارائه نشده باشد.مقالات باید حاصل تلاشهای علمی و پ‍ژوهشی نویسنده باشد. استفاده از یافته های علمی نویسندگان دیگر بر اساس رعایت قوانین حق مولف باشد و مسئولیت هر گونه تخطی از قوانین بر عهده نویسنده مقاله می باشد.در ضمن مقالات ارسالی توسط نرم افزار همانند جو irandoc (https://tik.irandoc.ac.ir)

و چکیده انگلیسی با idinticate ,نرم افزارهای اختصاصی دیگر بررسی خواهد شد.

 

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید . جهت دریافت تعهد رعایت اخلاق نشر اینجا را کلیک کنید. 

فایلهای ارسالی مورد نیاز مجله:

فایل اصل مقاله بدون اسامی با چکیده لاتین گسترده، لاتین ساده ، فرم تعهد با ذکر اسامی وایمیل وآدرس و امضا و فرم تعارض و سرقت ادبی مقاله،خروجی داده ها . بدیهی است پس ازارسال مقاله امکان اضافه کردن/کم کردن نام نویسندگان، ترتیب اسامی و تغییر ایمیل و موقعیت شغلی و مکان و هیچ اطلاعات دیگری راجع به نویسندگان وجود نخواهد داشت.        

 

دستورالعمل های تدوین مقاله

هدف از انتشار مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل حسابداری است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های حسابداری مدیریت، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی و سایر زمینه‌های نوین حسابداری نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به موارد زیر پذیرفته می‌شود.
الف- شرایط علمی
1. مقاله نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
2.  مقاله دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد.
3.  در مقاله باید روش تحقیق علمی مدون رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل طبق استاندارد استفاده گردد.
4. مقالات باید از نوع پژوهشی، تحلیلی و نقد اصیل باشد و حداکثر در 18 صفحه تنظیم گردد. بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این مجله نمی‌باشد.
5.ارسال فایلهای تکمیلی و پرسشنامه و داده ها ضروری است.در ثبت نام اولیه اطلاعات دقیق نویسنده ذکر شود در غیر اینصورت مجله از تغییر ایمیل و اطلاعات شخصی فرد بعد از پذیرش معذور است.
ب- شرایط نگارش
1: روش تهیه مقاله
1.متن مقاله و نیز فهرست منابع با فاصله عادی بر روی کاغذ معمولی (A4) و با رعایت حدود 3 سانتی‌متر حاشیه بافونت نازنین 12 تایپ و تنظیم گردد.در ضمن مقاله بیشتر از 15 صفحه نباشد.
2.عنوان مقاله، نام نویسنده، و سازمان وابسته روی جلد مقاله نوشته شود.  همچنین چکیده مقاله حداکثر در 150 کلمه به زبان فارسی و دست کم چهار واژه کلیدی در زیر چکیده داده شود. چکیده انگلیسی به صورت Extended Abstract طبق سرفصل‌های زیر تهیه گردد:
چکیده در حدود حداقل 800 تا حداکثر 1000 کلمه باشد که برای پ‍ژوهش‌های تجربی دارای عنوان‌بندی زیر باشد.
a)    Introduction
b)    Research Questions or hypothesis
c)    Methods
d)    Results
e)    Discussion and Conclusion
 
3.مقاله باید ساختار علمی لازم را داشته باشد. به‌عنوان نمونه، یک مقاله تجربی باید دست کم دارای مقدمه، شیوه پژوهش، یافته‌ها و تحلیل، بحث و نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها و منابع باشد.
4.عنوان‌های اصلی مقاله در وسط صفحه درشت و سیاه آورده شوند و با اعداد 1، 2 ... مشخص گردند. عنوان‌های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند و به صورت 1. 1، 2. 1 ... نشان داده شوند. عنوان‌های جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و برای نمونه با رقم‌های 1. 1. 1، 2. 1. 1 مشخص شوند.
5.جدول‌ها در داخل متن ارائه شوند و عنوان جدول‌ها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر گردند. اگر جدولی اقتباسی است، نشانی آن را در زیر جدول داده شود.
6. تصاویر و یا نمودارها در داخل متن شماره‌گذاری گردند.
7. منابع در پایان بر حسب الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند.منابع فارسی در قسمت انگلیسی ترجمه و الفبایی شوند.
الف. کتاب: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان، محل انتشار، ناشر.
ب. مجله: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان مقاله، نام مجله، جلد، شماره، و صفحات شروع تا پایانی.
8. مآخذ در داخل متن، با ذکر نام و تاریخ و در صورت لزوم شماره صفحه بر اساس فرمت نمونه ارایه گردد.
9. یادداشت‌ها، برابر مفاهیم و همچنین نام‌های خارجی با ذکر شماره در داخل متن در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود.
10.هرگونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل از یادداشت‌ها آورده شود. شماره صفحه به فارسی باشد.
11-شماره صفحات به فارسی باشد.صفحات بیشتر از 15 صفحه نباشد.
12-اطلاعات کامل نویسندگان مانند پانویس مقاله چاپ شده در هنگام ثبت نام ارسال گردد،مانند نام ،نام خانوادگی مرتبه علمی محل دانشگاه و...درغیر اینصورت از تصحیح عنوان و نام نویسندگان بر روی سایت بعد از ثبت نام معذوریم.
 
2: بررسی و چاپ مقاله‌ها
1.ارسال مقاله به صورت الکترونیکی در سایت و پس از ثبت نام در قسمت نویسندگان به آدرس زیر انجام می‌گردد:

مقاله پس از دریافت ابتدا در هیأت تحریریه، بررسی و ارزیابی می شود  و در صورت داشتن شرایط لازم برای سه داور ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح  و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران، جهت اصلاحات به نویسنده یا نویسندگان ارسال می شود. در این مرحله باید  از طرف نویسنده مقاله، همراه با همانند جو و درصد سرقت ادبی آن، به صورت فایل اضافی ارسال شود که نباید بیشتر از ده درصد باشد. در نهایت پس از اصلاحات در صورت کسب امتیازات کافی و تأمین نظر داور نهایی و هیأت تحریریه، پذیرش چاپ انجام می‌گیرد. برای حفظ بی‌طرفی نام نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

تبصره: مجله پیشرفتهای حسابداری اختیار دارد تا انتهای فرآیند چاپ از نرم افزارهای همانندجویی مربوط استفاده نماید و در صورتی که درصد همانندجویی بیشتر از شاخص پذیرش مجله باشد، نسبت به رد پذیرش اقدام کند.

3.هیأت تحریریه مجله در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
4.مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده نویسنده است.
5.مقاله‌های ارسال شده قبلاً در مجله دیگر یا مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده نشده باشد.
6. نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله یک نامه مبنی بر این‌که مقاله خود را جهت چاپ به مجله دیگری ارسال ننموده‌اند همراه نمایند. همچنین نویسنده مسئوول خود را معرفی نموده و مسئوولیت مقاله را به عهده می گیرد.امضای همه نویسندگان بایستی در فرم تعهد ضمیمه و بصورت فایل تصویری ارسال گردد. در غیر این‌صورت مجله از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.
7-چکیده لاتین بصورت چکیده گسترده فرمت مجله ارائه شده و ترجمه چکیده فارسی جداگانه ارسال گردد.در غیر اینصورت پروسه داوری متوقف می گردد. در ضمن هنگام ارسال به داوری 100000تومان و زمان پذیرش مقاله مبلغ 200000 تومان به حساب دانشگاه واریز گردد.فیش حتما بنام و توسط نویسنده مسوول واریز شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ارسال مقاله نسخه نهایی مقاله باید به سایت مجله  ارسال شود. مقاله باید تحت برنامه  Word ، قلم نازنین، فونت 12، به سایت مجله بعد از ثبت نام ارسال گردد. مقاله اصلی نباید بیش از 20 صفحه و مقاله کوتاه، بیش از 10 صفحه تایپ شده باشد.در ضمن فرم تعهد نامه زیر بصورت تصویر به سامانه ارسال گردد.

-----------------------------------------------------

 

  منابع و ماخذ

نمونه فونت لطفا با برنامه mandley  مدیریت منابع  ای پی ای شوند.نمونه در اینجا توضیح داده شده است. کتاب انگلیسی

  Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher

 مثال: Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: AmericanPsychological Association

 نمونه فونت مجله انگلیسی:

  Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages

 مثال:

 Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

 برای اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از دیگر ارجاعات بر اساس روشAPA VERSION 5.0  به سایت زیر مراجعه نمایید:

 http://owl.english.purdue.edu 

 

دستورالعمل آنلاین

 منابع باید بر اساس سبک و روشAPA VERSION 5.0  تهیه و تنظیم گردد.رجوع شود به سایت زیر:

 http://www.liu.edu/CWIS/CWP/library/workshop/citapa.htm

  نرم افزار تدوین منابع مختلف به روش  APA VERSION 5.0  

 www.Bibme.org.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

راهنمای منابع و ماخذ لاتین طبق فرمت مجله

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 APA Style

Reference List: Author/Authors

The following rules for handling works by a single author or multiple authors apply to all APA-style references in your reference list, regardless of the type of work (book, article, electronic resource, etc.)

Single Author

Last name first, followed by author initials.

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Two Authors

List by their last names and initials. Use the ampersand instead of "and."

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

Three to Seven Authors

List by last names and initials; commas separate author names, while the last author name is preceded again by ampersand.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

More Than Seven Authors

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication 57, 323-335.

Organization as Author

American Psychological Association. (2003).

Unknown Author

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Two or More Works by the Same Author

Berndt, T. J. (1981).

Berndt, T. J. (1999).

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.

Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Two or More Works by the Same Author in the Same Year

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Introductions, Prefaces, Forewords, and Afterwords

Funk, R. & Kolln, M. (1998). Introduction. In E.W. Ludlow (Ed.), Understanding English Grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Contributors:Elizabeth Angeli, Jodi Wagner, Elena Lawrick, Kristen Moore, Michael Anderson, Lars Soderlund, Allen Brizee.
Articles in Periodicals

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages.

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Article in Journal Paginated by Issue

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13.

Reference List: Books

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Article or Chapter in an Edited Book

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.

Conference Proceedings

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Reference List: Electronic Sources (Web Publications)

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number(issue number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Online Scholarly Journal Article

Article From an Online Periodical with DOI Assigned

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number. doi:0000000/000000000000

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

Article From an Online Periodical with no DOI Assigned

Online scholarly journal articles without a DOI require a URL.

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. Retrieved from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چکیده گسترده  

EXTENDED ABSTRACT

  

1- Introduction

  The purpose of this paper is to examine the framework of scientific articles in international accounting journals to access the commonly used method of accounting research. In this regard, a conceptual framework for components of the structure of scientific articles was presented, using the library method.

 

2- Hypotheses

Considering the theoretical foundations of the desirable structure of a research paper and the literature of research, the main question is whether the articles published in accounting journals follow the desirable structure of a scientific research paper? Thus, two hypotheses are presented:

H1: The structure of scientific accounting research papers is consistent with the desirable structure of a scientific research paper.

H2: There is a significant difference between the structures of scientific articles in international accounting journals with different degrees.

 

3- Method

The conceptual framework for components of the structure of scientific articles was presented, using the library method. In the next step, the structure of 643 articles between 2009 and 2017 and among 78 international accounting journals with varying degrees, were performed, using content analysis and the structure of accounting articles were adapted with a conceptual framework according to statistical tests.

 

4- Results

The results showed that, generally, the structure of accounting articles is in accordance with the structure prescribed in the research method for a scientific article, and only two parts of the theoretical framework and suggestions are not consistent with the desirable characteristics of a scientific article. In addition, the results showed that 37 and 36 percent of the articles don't have the section of “suggestions and constraints”. In contrast, 75, 94 and 93 percent of the articles have the desired characteristics of title, resources, and introduction. Finally, the ranking of the journals was determined using quartile and the results were compared.

 

5- Discussion and Conclusion

After determining the journal's rank, using quartile, the results were compared. The results of this section showed that the main structure of articles in different journals is not different, but there is a difference between the characteristics of the abstract, keywords, introduction, theoretical framework and findings.

 

Keywords: Accounting Research Structure, Features of Research Components, Scientific Research Method, International Accounting Journals