اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1056
تعداد پذیرش 93
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 529
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 281

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 210
تعداد مشاهده مقاله 499269
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 459035
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 301 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 9 %