اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1366
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 712
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 315

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 240
تعداد مشاهده مقاله 560876
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 503464
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 13 %