اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1327
تعداد پذیرش 160
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 685
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 308

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 227
تعداد مشاهده مقاله 524006
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 475319
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 12 %