شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای تحولات در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
چکیده
مواجهه‌ی دانشگاه‌های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه‌ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم‌گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ‌گویی برای تهیه‌ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم‌گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ‌گویی دانشگاه‌های دولتی ایران است. با به‌کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته­ها نشان داد که دانش و رشته‌ی غیر مرتبط اداره­کنندگان دانشگاه­ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم‌ترین خنثی­کننده و رتبه‌ی نخست تاخیرکننده­ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه‌ی اول نیروی‌های محرک برای ادامه‌ی تحولات شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying barriers and constraints to implement reforms in the financial and operational accountability systems of public universities

نویسندگان [English]

  • Gharibeh Esmailikia
  • Mahnaz Mollanazari
چکیده [English]

Introduction
       Public universities around the world are faced with environmental change. The leading to a need for improved information for decision making to ensure efficiency and effectiveness of service quality. Reforms of accountability system have been one program to provide improved information for decision making in higher education. Reforms taking place in most developed and developing countries have faced challenges, barriers and problems. Despite the emphasis of the legislators in the Third Economic, Social and Cultural plan based on the reforms in governmental budgeting and changes from program budgeting to performance-based budgeting, the end of 1383 was the last year of the program, was not gained much success. Still trying to establish performance-based budgeting continued in the fourth and fifth development programs coding are also considered guidelines for universities and public sector accounting system based on accrual accounting implementation of the notification of the beginning of 1394, is in line with the implementation of the reforms. Due to the above argument, we need to examine why despite the flaws of the current accounting system and provided necessary legislative, including the areas of autonomy granted to universities, drastic reforms  in the Financial system and operational accountability of these institutions has not been happened. In fact what kind of barriers has the implementation of reforms in financial and operational accountability system of public universities has been faced with? What are the momentums beginning with reforms in state universities?
 
Research Questions
1- What are the Confusers of reform in financial accountability and operational system of public universities?
2- What are the frustrators of reform in financial accountability and operational system of public universities?
3- What are the Delayer of reform in financial accountability and operational system of public universities?
4- What are the momentum of reform in financial accountability and operational system of public universities?
 
Research Method
       The aim of this study is to identify barriers and constraints in implementing reforms in the of financial and operational accountability system of public universities using Delphi research and  gaining opinions of experts in this field. The study population consisted of all experts in the field of reforms of the financial and operational accountability system of universities. Due to the limited number of experts in this area snowball sampling was used to identify them and 40 experts were formed Delphi members. In this study, to determine consensus among panel members Kendall's coefficient was used. Kendall‘s coefficient of concordance (Kendall‘s W), is a consensus criterion representing the level of consensus between the participants. Kendall‘s coefficient of concordance ranges from 0 to 1, indicating the degree of consensus reached by the panel (strong consensus for W > 0.7; moderate consensus for W=0.5; and weak consensus for W < 0.3). In the case of yes and no questions, tests are developed on the basis of two states non-parametric tests are used to analyze the data. The Binomial test is done for every single question.
T-test is used to assess the severity of an agreement among experts.
 
Results
       Results showed that the experts have strong agreement on three of the five factors, as Confusers, among them the knowledge and unrelated Field of Study were identified as the primary causes of conflict.
       Strong agreement of experts with all five factors of frustrators were documented. Eight cases of the ten factors as Delayer, were agreed upon by the experts and the top Delayer was the lack of qualified managers to oversee the reform process and support it. Finally, all factors contributing to momentum received strong agreement but training of Establishment  team, ranked  as first momentum.
 
Discussion and Conclusion
       The results of comparative studies in the literature of reforms in financial and operational accountability system in universities showed that for successful implementation of reforms key success factors are required in most countries. Due to the lack of necessary infrastructure for the reform process of change, evidence points to attempts for the transformation rather than the achievement of reform. Results indicate that the process of reform occur slowly when training staff development activities carried out at the same time. Accounting reforms in the
public sector in developing countries are also likely due to motivation by the result in a government, yet there is no evidence that these developments will ensure success. A fact that has been true in relation to the reform in our country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barriers of Implementation
  • Refoms
  • Public Universities
امینی‌مهر، اکبر؛ حجازی، رضوان و شهیم پرمهر، ضیاءالدین (1394). بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخ‌گویی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه خوارزمی). دو فصلنامه‌ی حسابداری دولتی، 1(2): 55-66.
محمودی، فاطمه (1386). بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه‌ی راه‌کارهای لازم جهت کاهش موانع. اولین اجلاس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی، تهران.
مهدوی، غلامحسین و نریمان کارجوی رافع (1384). بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل. مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین).22(2)، پیاپی43: 132-146.
مهدوی، غلامحسین و نویدرضا نمازی (1391). بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه‌های ایران (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه‌های شیراز). مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین). 4(1)، پیاپی 3/62: 137-166.
ناصری، احمد و سیدعلی جوادی (1392). بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سیستم­های ارزیابی عملکرد در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین). 5(2)، پیاپی 3/65: 131-168.
یاوری، علی؛ احمدی، ایرج و روضه‌ای، منصور (1392). ضرورت بر به‌کارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه‌ی توسعه‌ی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. شماره‌ی 28، دوره‌ی دوم، 129-148.
ب. انگلیسی
Agasisti, T., & Catalano, G. (2013). Debate: Innovation in the Italian public higher education system: Introducing accrual accounting. Public Money & Management, 33 (2),375-386.
Barrett, P. (1993). Managing in an accrual accounting environment. RIPA.Conference, Canberra, 26 February.
Cinquini L., Marelli, A., & Vitali, P. M. (2000). Cost accounting practices in Italian universities: A survey.The 23rd Annual Congress of the European Accounting Association, March 29-31, Munich.
Christensen, M.) 2002(. Accrual accounting in the public sector: The case of New South Wales government. Accounting History, 7, 93-124.
Godfrey, A. D., Devlin, P. J., & Merrouche, M. C. (1996.( Governmental accounting in Kenya, Tanzania and Uganda. Research in Governmental and Nonprofit Accouting, 9, 193-208.
Hsu, C., & Sandford, B. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. Practical Assessment, Research and Evaluation, 12, 1-8.
Innes, J., & F. Mitchell. (1990). The process of change in management accoun­ting: Some field study evidence. Management Accounting Research, 1,3-19.
Kasurinen, T. (2002). Exploring management accounting change: The case of ba­lanced scorecard implementation. Management Accounting Research, 13(3), 323-343.
Küpper, Hans-Ulrich. (2013). A specific accounting approach for public universities, Journal of Business Economics, (2013) 83, 805-829.
Cobb, I., Helliar, C., & Innes, J. (1995). Management accounting change in a bank.Management Accounting Research, 6, 155-175.
Lapsley, I. (1988). Capital budgeting, public sector organizations and UK government policy. Journal of Accounting and Public Policy, 7, 65-74.
Malmi, T. (1997). Towards explaining activity-based costing failure: Accounting and control in a decentralized organization. Management Accounting Research, 8, 459-480.
Markus, M. L., & Pfeffer, J. (1983). Power and the design and implementa­tion of accounting and control systems. Accounting, Organizations and Society, 8, 205-218.
Mimba, N. P. S. H., Van Helden, G. J., & Tillema, S. (2007). Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda. Journal of Accounting& Organizational Change, 3 (3), 192-208.
Phetphrairin, U. & Oliver, J. (2012). Thai public universities: Modernisation of accounting practices. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(3), 403-430.
Robinson, M. (2002). Accrual accounting and the public sector.Working Paper.
Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying Software Project Risks: An international Delphi study. Journal of Management Information Systems,17(4), 5-36.
Siegel, S., & Castellan, N. J. Jr. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. (2nd ed.),NewYork: McGraw-Hill.
Singh, R. (2005). Accrual accounting in the public sector: A case study of the financial reporting of local government councils in Fiji. The Fourth Accounting History International Conference, Braga, Portugal.
Somerville, Jerry A. (2008). Effective use of the Delphi process in research: Its characteristics, strengths, and limitations.
Tudor, T., & Mutiu, A. (2005). Cash versus accrual accounting in public sector. Studia Oeconomica, 1, 36-51.
Venieris, G., & Cohen, S. (2004). Accounting reform in Greek universities: A slow moving process. Financial Accountability & Management, 20(2), 183-204.
Yamamoto, K. (1999). Accounting system reform in Japanese local governments. Financial Accountability & Management, 15 (3-4), 291-307.