موضوعات = حسابداری
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه استفاده از یک بازی صفحه ای در آموزش اصول حسابداری (1) با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب درسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-30

حدیثه حاجی مرادخانی؛ شهناز مشایخ؛ علی رحمانی


2. تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری توسط پراکندگی بازده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-66

عبدالله خانی؛ الهام آذرپور


5. بیش‌اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-192

جواد مرادی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی


6. بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیر‎سیستماتیک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-124

غلامرضا سلیمانی امیری؛ پگاه گروه ای


7. بررسی تعداد و تحلیل‌محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-226

محمد نمازی؛ حسین رجب دری؛ اعظم روستامیمندی