مجله پیشرفت‌های حسابداری یکی از چهار نشریه‌ای است که با سیاست جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیوند با تخصصی شدن مجله‌ها از دل مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز برآمده است. انشاءالله در هر سال دست کم دو شماره به چاپ خواهد رسید. این مجله با توجه به پیشینه‌ی شایسته‌ی مجله علوم اجتماعی و انسانی، علمی- پژوهشی است.

هدف از انتشار مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل حسابداری و مالی است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی و سایر زمینه‌های نوین حسابداری نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به مواردی که در صفحه راهنمای تدوین و ارسال مقاله آمده است، پذیرفته می‌شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح‌های تحقیق و تکنیک‌های آماری پیشرفته و ارایه موضوع‌های نوین در پژوهش‌های کاربردی و تخصصی از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود.

دسترسی آزاد به این سایت سرقت ادبی

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-350 

5. بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله‌گران آگاه بر نقدشوندگی سهام

صفحه 139-164

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی میاوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی


9. بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت‌های بورسی

صفحه 253-284

محمد کاشانی پور؛ علی محمد قنبری؛ انور بایزیدی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دستیار سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-9988
شاپا الکترونیکی
2716-9626