اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1013
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 506
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 274

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 477915
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 446031
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 149 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 299 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 9 %