اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 996
تعداد پذیرش 83
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 484
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 268

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 470193
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 439952
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 145 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 8 %