بررسی رابطه متقابل گزارشگری آب شرکتی با عملکرد مالی و ارزش شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

10.22099/jaa.2024.49269.2404

چکیده

امروزه اهمیت منابع آبی در بخش صنعت بر همگان مشهود است و شرکت‌ها بیش‌ازپیش، به سمت مدیریت بهینه منابع آبی و افشای اطلاعات مربوط به آب، به شکل گزارش‌هایی که دارای محتوای اطلاعاتی بوده و پیامدهای زیادی را به‌دنبال خواهند داشت، گام برمی‌دارند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر متقابل گزارشگری آب شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش معادلات همزمان است. بر همین اساس داده‌های مربوط به 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 الی 1400 جمع‌آوری‌شده و با روش معادلات همزمان، مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین گزارشگری آب شرکتی و بازده دارایی، ارتباط متقابل و مثبتی وجود دارد، ولی بین گزارشگری آب شرکتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه متقابلی وجود ندارد. همچنین رابطه بین گزارشگری آب شرکتی و ارزش شرکت، یک‌طرفه بوده و فقط گزارشگری آب شرکتی بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد. این یافته‌ها می‌تواند برای شناخت بهتر مدیران و سرمایه‌گذاران از پیامدهای گزارشگری آب در شرکت‌ها مفید واقع شود و به مدیران کمک کند تا برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای مدیریت منابع آب شرکتی داشته باشند و همچنین به سرمایه‌گذاران در انتخاب پرتفوی بهینه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the interrelationship of corporate water reporting with financial performance and firm value using the system of simultaneous equations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asnad 1
  • Hossein Fakhari 2
1 Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran
2 ASSOCIATE PROFESSOR, university of Mazandaran
چکیده [English]

Today, the importance of water resources in the industry sector is evident to everyone, and companies are increasingly taking steps towards the optimal management of water resources and the disclosure of water-related information in the form of reports that have informational content and will have many consequences, Therefore, the purpose of this research is to investigate the interrelationship of corporate water reporting on financial performance and firm value in Tehran Stock Exchange member companies using simultaneous equations. This research is descriptive in terms of practical purpose and information collection method. The studied population is the member companies of the Tehran Stock Exchange, 102 companies were selected in the 10-year period from 2012-2021 by elimination method. The research findings showed that there is a positive and reciprocal relationship between corporate water reporting and asset return, but there is no reciprocal relationship between corporate water reporting and equity return. Also the relationship between corporate water reporting and firm value is one-sided and only corporate water reporting has a negative effect on firm value. These findings can be useful for managers and investors to better understand the consequences of water reporting in the company and help managers to have a more appropriate plan for the management of corporate water resources and also help investors in choosing the optimal portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water reporting
  • water accounting
  • water management
  • financial performance
  • firm value