کلیدواژه‌ها = 1. نظریه‌ی وجوه 2. گزارش‌گری مالی 3. صورت‌های مالی اساسی 4. بازار سرمایه‌ی اسلامی 5. مسوولیت پاسخ‌گویی 6. افشاء کامل 7. سود واقعی
تعداد مقالات: 1