کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22099/jaa.2015.3025

جعفر باباجانی؛ ارش تحریری؛ علی ثقفی؛ احمد بدری


3. تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-117

10.22099/jaa.2012.1729

داریوش فروغی؛ منوچهر میرزایی