تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می‌پردازد. به منظور دست‌یابی به این هدف، دو فرضیه‌ی اصلی و سه فرضیه‌ی فرعی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380- 1388 انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. هم‌چنین نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، توانایی محافظه­کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها