رابطه ی بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

هدف پژوهش‌ حاضر، بررسی رابطه­ی بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه‌گذاران و نهادهای حرفه‌ای حسابداری، نسبت به مطلوبیت محافظه‌کاری حسابداری به‌عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، شامل 96 شرکت است که برای دوره­ی زمانی 1378 تا 1387 بررسی شده­‌اند. نتایج حاصل از پژوهش‌ نشان می‌دهد که بین محافظه­کاری حسابداری و سرمایه­گذاری آتی، در سطح شرکت­ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هم­چنین بین اندازه­ی شرکت و سرمایه­گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباط معنی‌دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه­گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی، فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی‌دار مثبت و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح کل شرکت­ها و در صنایع غذایی و دارویی، ارتباط معنی‌دار منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها