کلیدواژه‌ها = بازده سهام
بررسی تاثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 119-146

10.22099/jaa.2023.47025.2314

محمد بنافی؛ سید اسماعیل موسوی؛ علی غیوری مقدم


بررسی مقایسه ای تاثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-186

10.22099/jaa.2018.25763.1573

بهزاد کاردان؛ مهدی مرادی؛ بهاره حقیقی طلب


پایداری سود و اجزای تشکیل دهنده آن در سطح صنعت و شرکت

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 63-92

10.22099/jaa.2018.4796

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ آزیتا ابراهیمیان


تاثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش افرینی

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 53-76

10.22099/jaa.2012.1660

علی رحمانی؛ فردین غلامی گاکیه؛ کامران پاکیزه