کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خوانایی گزارش حسابرس

دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 231-268

10.22099/jaa.2021.36326.1990

شایان فرهنگ دوست؛ آرزو زند شانقی؛ سعید شیرشکن


ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 207-251

10.22099/jaa.2019.33200.1858

سید احمد سیدی؛ محمد رضا عبدلی؛ مهدی جباری نوقابی