کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-129

10.22099/jaa.2021.39455.2086

مریم حقیقت شهرستانی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده


پایداری و جهش در حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 221-250

10.22099/jaa.2018.28699.1682

حسین فخاری؛ هادی قربانی؛ محمد علی رجب بیکی