نویسنده = نرگس حمیدیان
تحلیل کیفیت تطابق و گزارشگری مالی نادرست طی چرخه عمر شرکت

دوره 15، شماره 2، آذر 1402

10.22099/jaa.2024.48199.2363

وسام کامل عبید؛ سیدعباس هاشمی؛ نرگس حمیدیان


تأثیر تأخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی دستکاری سود

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 227-257

10.22099/jaa.2023.47213.2323

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ حسین حاجی میرزا علیان