دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-350 
5. بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله‌گران آگاه بر نقدشوندگی سهام

صفحه 139-164

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی میاوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی


9. بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت‌های بورسی

صفحه 253-284

محمد کاشانی پور؛ علی محمد قنبری؛ انور بایزیدی