دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-425 
2. نقش هم‌زمانی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام

صفحه 35-82

میثم امیری؛ سید مجتبی حسینی؛ جعفر باباجانی؛ محمد جواد سلیمی


4. بررسی عوامل موثر بر سوگیری بودجه ای مدیران

صفحه 117-150

میلاد درویشی؛ محمدجواد ساعی؛ بهزاد کاردان