بررسی رابطه ی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش‌بینی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق رابطه­ی نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود را بررسی می‌کند. اعتقاد مدیران بر این است که نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش­بینی سود خواهد شد. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی هستند که رابطه­ی نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تحقیق حاضر، اطلاعات مالی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بین سال‌های 74تا 87 در بر‌می­گیرد. یافته­های حاصل از این تحقیق، نشان­دهنده­ی ارتباط منفی بین نوسان­پذیری و قابلیت پیش­بینی سود در افق‌های زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت است. هم‌چنین نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه­ی مثبت، بین نوسان­پذیری سود فصلی و قابلیت پیش­بینی سود است که این رابطه، از رابطه­ی بین نوسان­پذیری سود سالانه و قابلیت پیش‌بینی سود، قوی­تر است.
 

کلیدواژه‌ها