تحلیل بنیادی رفتار چسبنده ی هزینه ها و بهای تمام شده با تاکید ....

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رفتار چسبنده‌ی هزینه­­های اداری، عمومی و فروش، بهای تمام شده و مجموع بهای تمام شده و هزینه­های اداری، عمومی و فروش در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره‌ی زمانی 1382-1388 است. افزون بر آن، رفتار چسبنده‌ی هزینه­ها در ازای سطوح مختلف تغییرات در درآمد فروش تحلیل شده است. یافته­های پژوهش حاکی از وجود رفتار چسبنده‌ی هزینه­های اداری، عمومی و فروش، بهای تمام شده و مجموع بهای تمام شده و هزینه­های اداری، عمومی و فروش است. هم‌چنین، هزینه­های اداری، عمومی و فروش تنها برای تغییرات بیش از 30% در درآمد فروش، بهای تمام شده برای تغییرات کم­تر از 10% و بیش­تر از 30% در درآمد فروش، از خود رفتار چسبنده نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها