تاثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش افرینی

نویسندگان

چکیده

تحقیق­ها نشان می­دهد که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی (به عنوان چالش پیش روی شرکت­ها)، حفظ انعطاف­پذیری مالی است. در این تحقیق، تاثیر انعطاف­پذیری مالی، بر میزان سرمایه­گذاری و ارزش­آفرینی بررسی شده‌ است. برای شناسایی انعطاف­پذیری مالی، از ظرفیت مازاد بدهی استفاده شده و سرمایه­گذاری و ارزش­آفرینی با استفاده از مخارج سرمایه­ای و بازده سهام، تعریف عملیاتی شده­اند. نمونه‌ی تحقیق شامل 77 شرکت و دوره‌ی تحقیق سال­های 1388-1378 است. نتایج تحقیق نشان داد، انعطاف­پذیری مالی بر میزان سرمایه­گذاری، تاثیر منفی و بر ارزش­آفرینی تاثیر مثبت با اهمیتی داشته و شرکت­های دارای انعطاف­پذیری مالی، از دید بازار حائز ارزش بوده­اند.

کلیدواژه‌ها