کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 8
5. تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-149

10.22099/jaa.2017.4052

شکرالله خواجوی؛ علی اصغر دهقانی سعدی؛ فرزاد گرامی شیرازی


6. رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22099/jaa.2015.3025

جعفر باباجانی؛ ارش تحریری؛ علی ثقفی؛ احمد بدری


7. بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 175-194

10.22099/jaa.2014.2262

سیدعباس هاشمی؛ مهدی مرادی کویایی


8. ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط ان با اقلام....

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 179-203

10.22099/jaa.2012.1664

محمد حسین ودیعی؛ فرهاد عظیمی فر