کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 3
1. پایداری و جهش در حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 221-250

10.22099/jaa.2018.28699.1682

حسین فخاری؛ هادی قربانی؛ محمد علی رجب بیکی


2. تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تعامل بین هزینه‌های نمایندگی و سرعت تعدیل قیمت سهام

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-62

10.22099/jaa.2018.30097.1726

یونس بادآور نهندی؛ عسگر پاک مرام؛ قدرت قادری