کلیدواژه‌ها = . استانداردهای حسابداری برای شهرداری‌ها 2. افزایش کیفیت گزارشگری مالی 3. بهبود فرآیند حسابرسی 4. بهبود مدیریت مالی 5. پاسخگویی 6. ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر ...

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 191-217

10.22099/jaa.2013.1658

غلامحسین مهدوی؛ مصطفی کاظم نژاد