کلیدواژه‌ها = اهرم مالی و بورس اوراق بهادار تهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-129

رحیم قاسمیه؛ علی غیوری مقدم؛ حمیدرضا حاجب