نویسنده = علی ثقفی
تعداد مقالات: 3
1. کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-63

10.22099/jaa.2012.505

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد محمدیان


2. نگرشی فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-56

10.22099/jaa.2007.3554

علی ثقفی؛ شکرالله خواجوی؛ امین ناظمی


3. متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 61-74

10.22099/jaa.2005.3471

علی ثقفی؛ جواد سلیمی