نویسنده = محمد حسین ستایش
تعداد مقالات: 8
1. الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-137

محمد حسین ستایش؛ زینب مهتری


4. بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-62

محمدحسین ستایش؛ غلامرضا رضایی؛ سیدداوود حسینی راد


6. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-89

محمد حسین ستایش؛ محمد منفرد مهارلویی؛ فهیمه ابراهیمی


7. بررسی وجود محافظه کاری در گزارش‌گری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 85-119

محمد حسین ستایش؛ مظفر جمالیان پور


8. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-94

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد