نویسنده = محمد نمازی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ساختار و چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-307

محمد نمازی؛ محمد محمدیان؛ زینب مهتری


2. بررسی تعداد و تحلیل‌محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-226

محمد نمازی؛ حسین رجب دری؛ اعظم روستامیمندی


3. رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-166

محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی؛ علیرضا ممتازیان


5. تحلیل بنیادی رفتار چسبنده ی هزینه ها و بهای تمام شده با تاکید ....

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-177

محمد نمازی؛ محمد جواد غفاری؛ مرضیه فریدونی


9. بکارگیری مدل چند عاملی برای توضیح بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 157-180

محمد نمازی؛ حسن محمد تبار کارسگری


10. بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 147-164

محمد نمازی