نویسنده = محسن دستگیر
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تفکیک شاخص های اخبار بد بر محافظه کاری مشروط درمدل های مبتنی بر اقلام تعهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

مهران حسین افشاری؛ محسن دستگیر؛ شکراله خواجوی