نویسنده = محمد حسین ودیعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط ان با اقلام....

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 179-203

محمد حسین ودیعی؛ فرهاد عظیمی فر