نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-148

مهدی مرادی؛ هادی صدوقی یزدی؛ جواد عبداللهیان


2. کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگهیای هیات...

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-149

مهدی مرادی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ مرضیه نجاریان؛ علی تقوی مقدم